mércores, 3 de xuño de 2020

Acentuación de ditongos e hiatos

Grupo de quinto: Rematamos o tema coa parte de ortografía. Recordade que "a, e, o" son as vogais abertas e que "i, u" son as vogais pechadas. Dúas vogais abertas xuntas forman sempre un hiato: ma-re-a, por exemplo. Nun hiato, dúas vogais seguidas pertencen a sílabas diferentes. Unha vogal aberta máis unha pechada forman ditongo (pertencen a mesma sílaba: ca-mión, por exemplo), salvo que a pechada sexa tónica: dí-a. Estas son as normais fundamentais da acentuación de ditongos e hiatos. Para practicar esta parte de ortografía teredes que facer os exercicios do 1 ao 3 das páxinas 122 e 123 do libro. Aproveitade para comprobar as correccións que fixen dos exercicios sobre o adxectivo: https://new.edmodo.com/post/761278681.


Ningún comentario:

Publicar un comentario