domingo, 31 de maio de 2020

Recíclate con Sogama

Un dos catro plans Proxecta nos que participamos este ano, Recíclate con Sogama, centrábase no fomento da recollida selectiva de lixo a través de illas de reciclaxe escolares facilitadas por Sogama. Amosamos a continuación algúns dos traballos realizados polo alumnado de quinto e sexto para fomentar a reciclaxe a través do noso blog.

https://e.edim.co/171373578/lqc6rSqAuRGiEYHX.pdf?response-content-disposition=filename%3D%22Rec_clate_con_Sogama.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Rec%25C3%25ADclate%2520con%2520Sogama.pdf&Expires=1591009617&Signature=PM-RQ3uDs2BhkgNClacDdLF1WJCa5Dd9DDkF9EnJbPQe8IFYx~SQuG5MOwq-NzqSomgMHfAD-bPepwDy3uZpLJq9BNG0-G~68IQyeXhaSnPMfstjkBiKWWjWKjK3xdqB6Ob-Btd-2przvVni4COMna-~aJKlCoydKiRDhwmKVfn~GPz-g1Z0omRcmYVL~jCQ2e4fn9KahxS~3t1oRy9DJm6nWWVmvy4BenVzGkl-~tKpk48MotUBFXsHIw9mEbg9XmyCnS9kXt8be4f3d3Pue3Scl2A4wkdmK~vfF1c7YBGLpsq3O2IZ1AzYhuGjsLDBSQrAGbJjVVRfrINs8w0A3Q__&Key-Pair-Id=APKAJMSU6JYPN6FG5PBQ

Ningún comentario:

Publicar un comentario